Celem firmy Nederman jest bycie liderem rynku w zakresie dostarczania urządzeń filtrowentylacyjnych oraz liderem myśli technicznej między innymi poprzez poznawanie rosnących oczekiwań odbiorców.

Modułowy charakter oferowanych przez firmę Nederman urządzeń pozwala na ich stosowanie zarówno na pojedynczym stanowisku pracy, jak również przy budowie dużych instalacji filtrowentylacyjnych.

Wyciągi spalin samochodowych
Wychwytywanie i usuwanie spalin samochodowych, zapobiega ich wdychaniu przez pracowników. W ofercie posiadamy bębny odciągowe, oraz róznego rodzaju szyny odciągowe.

Filtry stanowiskowe

Oczyszczanie powietrza na stanowisku pracy, czyli bezpośrednio w miejscu powstawania zanieczyszczeń. Oferta obejmuje odciągi pyłów i dymów, wentylatory oraz filtry stacjonarne i przejezdne.

Systemy wysokiego podciśnienia
Używane są do usuwania zanieczyszczeń powstających przy szlifowaniu, cięciu i spawaniu, oraz jako odkurzacze przemysłowe.

Zaopatrzenie w media
Transport mediów typu woda, oleje, smary, sprężone powietrze oraz energii elektrycznej na stanowiska pracy. Zwijacze do węży
i przewodów, balansery.

Inne produkty
Oferujemy również produkty chroniące stanowisko pracy przed promieniowaniem świetlnym (łuk elektryczny), redukujące hałas, oraz oddzielające poszczególne stanowiska. Są to m.in. kurtyny spawalnicze, ścianki dźwiękochłonne, ekrany stanowiskowe.

 

Systemy odciągu spalin wydechowych emitowanych przez stacjonarne
lub poruszające sie pojazdy
mechaniczne.

 

Urządzenia odciągowe niskiego
i średniego podciśnienia w tym
filtry do pyłów, gazów, mgły
olejowej, ramiona.

 

Urządzenia jednostanowiskowe
jak i wielostanowiskowe systemy
do odciągania i filtracji dymów oraz
pyłów od narzędzi, systemy
centralnego odkurzania.

 

Odciągi pochłaniające dymy, gazy
i opary - idealne dla laboratoriów,
klas szkolnych, przemysłu medycznego
i zaawansowanych technologii.

 

Zwijacze do węży i przewodów
przeznaczone do transportu
sprężonego powietrza, wody,
olejów, smarów oraz elektryczne.

 

Ścianki, kurtyny oraz ekrany
stanowiskowe do wytłumienia
oraz oddzielenia stanowisk pracy.

 

       

P.H.U. PROGED
30-131 Kraków, ul. Młodej Polski 16; tel./fax (012) 422-87-13
e-mail: biuro@proged.com.plproged@pro.onet.pl